Tuy yêu thích những cuốn ngôn tình ngọt ngào nhẹ nhàng nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn thay đổi với một vài bộ truyện ngược. Thêm cả mình là