Tác giả: Hạnh Trâm

MÀU BUỒN

Một giọt buồn lặng rơi Khi ngày vừa chợt tắt Giữa màn đêm buông lơi Là màu vương nỗi nhớ. Có ai rồi sẽ đến Lau vội những
Read More